Trial & cyklistický klub & bike show

NovoCK

Lučenec

Lebo bicyklovať je zábava..

KAŽDÁ PREKÁŽKA

JE PRE NÁS VÝZVOU

NovoCK o.z. je športový klub zastrešujúci mladých nadšencov cyklistiky, cyklotrialu a jednokoliek.

Klub tak ako funguje v súčasnej podobe vznikol v roku 2014. Pred tým sme už niekoľko rokov boli aktívni v detskej cyklistike. Zlom nastal začiatkom roku 2013, kedy sme  z Anglicka kúpili prvý detský cyklotrialový bicykel. Postupne pribudli ďalšie špeciálne bicykle a neskôr aj jednokolky.

V roku 2014 sa náš klub stal členom Slovenskej cyklotrialovej únie, ktorú zastrešuje Slovenský zväz cyklistiky. Podarilo sa nám licencovať prvých jazdcov a začali sme súťažne pretekať v MTB a cyklotriale. Základná myšlienka našej činnosti bola a je organizovať mladých vyznávačov cyklistiky, združovať ich a hlavne ich systematicky  viesť ku športu a pohybu a tým prispievať k zdravému životnému štýlu, podpore funkčnosti rodín a plnohodnotného života.


Míľnikom pre náš klub bolo otvorenie verejného trialparku, ktorý sme na 100% vybudovali vlastnými silami a začali ho užívať v júni 2014. Ide o tréningovú zónu na ploche viac ako 500m2, vybudovanú z prírodných prekážok ako skaly, kmene stromov, ale aj umelých prekážok ako palety, betónové prefabrikáty, káblové cievky, železničné podvaly a aj kladiny z drevených hranolov.

Od tej doby je areál športoviska na sídlisku Osloboditeľov v Lučenci denne využívaný cyklotrialistami a jednokolkármi, cvičí sa tu parkúr a workout.

Členovia nášho klubu absolvovali vzdelávanie v oblasti trénerstva cyklistiky. Máme troch trénerov cyklistiky 1.triedy, rozhodcu cyklistiky, mechanika. Naši jazdci sú licencovaní pod slovenským zväzom cyklistiky. Dvaja naši jazdci sú zaradení do zoznamu talentovanej mládeže Slovenskej republiky a jeden jazdec získal zároveň štatút reprezentanta Slovenskej republiky v cyklotriale pre rok 2017.

Náš klub sa snaží o komplexnú cyklistickú prípravu detí a mládeže. Zapájame sa do realizácie rôznych cyklistických projektov. Vďaka nášmu projektu Vypni počítač a sadni na bicykel , ktorý sme realizovali v materských a základných školách v Lučenci, sme sa snažili priviesť k cyklistike aj deti predškolského a mladšieho školského veku, ukázať im dôležitosť zvládnutia správnej techniky jazdy na bicykli a prispieť tak k rozvoju ich koordinačných schopností a tiež zdravého životného štýlu. Správne zvládnutie techniky jazdy je predpokladom bezpečného začlenenia sa do cestnej premávky s cieľom aktívne využívať bicykel ako ekologický dopravný prostriedok.

Venujeme sa nielen trialu, ale aj jazde na jednokolkách a MTB. Okrem účasti na mnohých medzinárodných pretekoch sa náš klub aktívne postavil aj k organizácii cyklistických pretekov. Tento rok sme sa stali po tretíkrát lokálnym organizátorom seriálu cyklistických pretekov pre deti a mládež Detská tour Petra Sagana, ktorá získava stále väčšiu popularitu na Slovensku, ale aj v Čechách. Mali sme to šťastie a ako spoluorganizátori sme sa osobne stretli s Peťom Saganom. 

V máji budeme organizovať už štvrtý pretek medzinárodných trialových pretekov Hry mládeže 2018, kde sa očakáva účasť jazdcov nielen zo Slovenska, ale aj Čiech, Maďarska, Rumunska a Poľska.

K najcennejším oceneniam našich jazdcov patria

SEZÓNA 2014

Majstrovstvá SR Poprad- 1.miesto

Majstrovstvá SR Veľké Zálužie- 1.miesto

Slovenský pohár Záriečie- 1.miesto

Majstrovstvá ČR Brno- 4.miesto

Majstrovstvá Európy Znojmo- 7.miesto

SEZÓNA 2015

Youth Games Žďár nad Sázavou- 2.miesto
Majstrovstvá SR Rudina- 2.miesto
Európsky pohár Rudina- 4.miesto
Majstrovstvá SR Veľké Zálužie- 1.miesto
Youth Games Šikluv mlýn- 2.miesto
Majstrovstvá ČR Sportlife Brno- 3.miesto
Majstrovstvá Európy Březová u Sokolova- 7.miesto

SEZÓNA 2016

Slovenský pohár Záriečie- 1.miesto, 3.miesto

Európsky pohár Elton, Anglicko- 1.miesto

Európsky pohár Retz, Rakúsko- 1.miesto

Majstrovstvá SR Rudina- 1.miesto, 1.miesto, 3.miesto

Majstrovstvá sveta Blansko- 8.miesto, 15. miesto

Detská tour Petra Sagana- seriál 9.kôl, absolútny víťaz kategórie Mikro (5-6 rokov)- 1.miesto

SEZÓNA 2017

Majstrovstvá SR Rudina- 1.miesto, 1.miesto, 2.miesto

Slovenský pohár Záriečie- 1.miesto, 2.miesto

Speed trial Svit- 1.miesto, 2.miesto

Slovenský pohár Poprad- 1.miesto, 2.miesto

King of trials Viedeň- 1.miesto

UCI World Youth Games Viborg, Dánsko- 8.miesto

Majstrovstvá ČR, Blansko- 3.miesto, 

Trial Chalange Vocklabruck, Rakúsko- 1.miesto, 1.miesto

Trial cup Táta, Maďarsko- 1.miesto, 1.miesto

Trial cup Tarcal, Maďarsko- 1.miesto, 2.miesto

Trial cup Miskolc- 2.miesto, 2.miesto

Trial cup Debrecen- 1.miesto, 1.miesto

Trial cup Cegléd- 2.miesto, 2.miesto

Detská tour Petra Sagana- seriál 10.kôl, absolútny víťaz kategórie Mikro (5-6 rokov)- 1.miesto

Close Menu