Propozície: Slovenské hry mládeže a Slovenský pohár v triale

Propozície: Slovenské hry mládeže a Slovenský pohár v triale

Usporiadateľ:

NovoCK trial Lučenec v spolupráci s firmou Kolek, Banskobystrickým samosprávnym krajom a Slovenským zväzom cyklistiky.

Kontakt: 

Štefan Nagy, Hlavná 47, 984 01 Lučenec, tel.: +421 904 800 644, E-mail: novock.trial@gmail.com

Miesto konania: 

Holiša, časť Krutkova osada, 4 km južne od Lučenca smer Fiľakovo GPS súradnice 48.300043, 19.724641
Príjazd bude značený šípkami TRIAL

Dátum súťaže: 12.05.2018
Riaditeľ súťaže: Štefan NAGY +421 904 800 644
Traťový komisár: Jakub Valenta
Časomiera: Ján Macko, Daniela Tršková
Hlavný rozhodca: Radovan Hlavatý
Zdravotník: SČK

 

Harmonogram súťaže:

09:00 – začiatok registrácie; koniec registrácie vždy 15 min pred štartom príslušnej kategórie
10:00 – štart kategórií: PROMESA, BENJAMIN, GIRLS
– čas na súťaž: 150 min
– 5 sekcií, 3 kolá (ľubovoľné poradie sekcií)
12:30 – štart kategórií: POUSSIN, YOUTH GIRLS, MINIME
– čas na súťaž: 150 min
– 5 sekcií, 3 kolá (ľubovoľné poradie sekcií)
13:30 – štart kategórií: CADET, JUNIOR (SENIOR/EXPERT), ELITE
– čas na súťaž: 150 min
– 5sekcií, 3 kolá (ľubovoľné poradie sekcií)
16:00 – predpokladané ukončenie súťaže
16:30predpokladané vyhlásenie výsledkov

Kategórie:
Promesa – oranžová trať (5-8 rokov)
Poussin – biela trať (9-10 rokov)
Benjamin – modrá trať (11-12 rokov)
Youth girls – biela trať (9-11 rokov)
Girls – ružová trať (11-15 rokov)
Minime – zelená trať (13-14 rokov)
Cadet – čierna trať (15-16 rokov)
Junior (senior/expert) – červená trať
Elite women – ružová trať + šípka s označením E
Elite – žltá trať
Mimo súťaž sa môžu ľubovoľnej kategórie zúčastniť jazdci nespĺňajúci vekové hranice.
V prípade malého počtu jazdcov v jednotlivých kategóriách má usporiadateľ právo
zrušiť/zlúčiť danú kategóriu.

Licencie:

Pre započítanie bodov do seriálu je nutná licencia SZC. Účasť je možná aj bez licencie – zákonný zástupca podpisuje na štarte účasť v súťaži na vlastné nebezpečenstvo.

Štartovné:

Slovenské hry mládeže 5 €/200 KČ/2000 HUF
Štartovné pri registrácii na mieste preteku bez zaslania prihlášky vopred
max. do 07.05.2018 je 15 €.

*Jazdci, ktorí odštartujú cez pretek v dvoch kategóriách, t.j. napr.: ráno v kategórii promesa a neskôr v kategórii poussin, platia štartovné len raz!

Prihlášky:

Potrebné zaslať do 07.05.2018 emailom na : novock.trial@gmail.com Prihláška musí obsahovať: meno, kategóriu, rok narodenia, štátnu príslušnosť. Prihlásení jazdci majú v cene štartovného zabezpečený pitný režim + občerstvenie.

Parkovanie:

bude zabezpečené priamo v mieste preteku + provizórne parkovanie pre obytné karavany

Záverečné informácie:
– súťaž sa koná za každého počasia
– prípadné zmeny propozícii budú vyvesené pri časomiere
– odmeny dostávajú prví traja jazdci v každej jazdenej kategórii, Promesa a Poussin všetci
jazdci
– usporiadateľ nevypláca žiadne náhrady
– súťažiaci sa zúčastňujú preteku na vlastné riziko!
– usporiadateľ nenesie žiadnu zodpovednosť za vzniknuté škody
– protesty podáva pretekár písomne do rúk riaditeľa súťaže do 30 minút po dojazdení
posledného jazdca, na jeden predmet sporu: vklad na protest: 20€
– zvláštne upozornenie: usporiadateľ si vyhradzuje právo zmeny časového harmonogramu
v prípade zlého počasia, nízkej účasti, atď.
– v oficiálnych kategóriách môže jazdec štartovať s licenciou UCI
– pre zahraničných jazdcov bez licencie doporučujeme vybaviť si európsky zdravotný
preukaz alebo poistenie liečebných nákladov pre SR na daný deň
– bicykle musia zodpovedať športovým poriadkom a MTB trialu

Kompletné propozície vo formáte .PDF na stiahnutie sú dostupné tu!

Pridaj komentár

Close Menu